วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.พ. 2564
ซื้อเครื่องเคลือบบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
ซื้อเครื่องซักผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
ซื้อตู้โชว์ขนาด 200 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
ซื้อตู้โชว์ขนาด 60 เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
ซื้อตู้เย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2564
ซื้อแท่นยืนบรรยาย (โพเดียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ถนนเส้นวัดรัตนราษฎร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ.35-005 บ้านคำไชยวาน - บ้านดงเกษม(หนองบ่อมะงง) กว้าง 5 เมตร ยาว 1,570 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ0.10-0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)