องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองการบริหารส่วนตำบลบ้านยาง อ.เกษรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ


     วันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงนำโดย นาย นิรันดร์ เนาวนิตย์ และทีมผู้บริหาร นาง วิยะดา วงศ์จันทร์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด พร้อมเจ้าหน้าที่ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากตำบลบ้านยาง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ เข้ารับฟังการบรรยาย การดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลนาแสง โดยมี นางสาว กิตติพร ดวงแก้ว นักวิชาการการเกษตรปฏิบัติการ ได้บรรยายถึงขั้นตอนการดำเนินงานสามด้านหกงาน และกระบวนการทำงานจนบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลนาแสง จากนั้นเดินทางไปชมสวนสมุนไพร พ่อสิทธิพล คำปลาทู ในการนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความสนใจสอบถามถึงขั้นตอนการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และสอบถามถึงวีธิการปลูกแปรรูปสมุนไพรด้วยความสนใจยิ่ง

2024-03-22
2024-02-28
2024-02-26
2024-02-22
2024-02-16
2024-02-13
2024-02-01
2024-01-24
2024-01-22
2024-01-18