องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 120 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ปรชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 9 เม.ย. 2567 ]5
2 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 9 เม.ย. 2567 ]5
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 9 เม.ย. 2567 ]3
4 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการและผู้ดูคนพิการตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัวคนพิการ [ 1 เม.ย. 2567 ]6
5 รับโอนย้ายข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 20 ก.พ. 2567 ]20
6 ประชาสัมพันธ์การรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) [ 8 ก.พ. 2567 ]9
7 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 8 ก.พ. 2567 ]13
8 สูงวัยและผู้พิการยิ้มได้😊เช็กเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยความพิการ ได้ทั่วประเทศ ผ่านแอป Super App “ทางรัฐ” [ 6 ก.พ. 2567 ]9
9 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส.3) ประจำปี2567 [ 26 ม.ค. 2567 ]15
10 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 28 พ.ย. 2566 ]18
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 9 พ.ย. 2566 ]36
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 6 พ.ย. 2566 ]80
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ต.ค. 2566 ]87
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง พ.ศ.2566 [ 9 ต.ค. 2566 ]52
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ของพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ [ 13 ก.ย. 2566 ]101
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการเ [ 21 ส.ค. 2566 ]76
17 ขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 [ 7 ก.ค. 2566 ]66
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการขององคืการบริหารส่วนตำบลนาแสง [ 3 ก.ค. 2566 ]120
19 ขอประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 [ 16 มิ.ย. 2566 ]59
20 เรื่อง การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 9 พ.ค. 2566 ]70
 
หน้า 1|2|3|4|5|6