องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
เวลาทำการ  จันทร์ - ศุกร์  เวลา  08.30 - 16.30 น.

 

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง
หมู่ที่7 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ 38210
โทรศัพท์ / โทรสาร 042-490537

***********************************************************************************

EMAIL : admin@tambonnasang.go.th

Website : www.tambonnasang.go.th

Faecbook อบต.นาแสง

 
 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง