องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว

 วัดเจติยาคีรีวิหาร  

ภูทอก หรือ วัดภูทอก เมื่อก่อนตั้งอยู่ใน จ.หนองคาย จนเมื่อ อ.บึงกาฬ ได้ถูกแยกตัวออกมาเป็น จังหวัดที่ 77 ของประเทศไทย จึงได้ทำการเปลี่ยนเป็น จ.บึงกาฬ จนถึงปัจจุบันนี้  ภูทอก (วัดภูทอก) เป็นที่ตั้งของวัดเจติยาศรีวิหารโดยมีพระอาจารย์จวน กุลเชฎโฐ เป็นผู้ก่อตั้ง ในภาษาอีสานแปลว่า ภูเขาที่โดดเดี่ยว ซึ่ง ภูทอกมี 2 ลูก คือ ภูทอกใหญ่ และ ภูทอกน้อย แต่ภูทอกใหญ่อยู่ห่างออกไป
วัดโพธิ์ชัยศรี  
วัดโพธิ์ชัยศรี     
ดินแดนแห่งอารยธรรมมูลมังอีสานบ้านเฮาในพื้นที่จังหวัดหนองคายตอนใต้ ในนามวัดโพธิ์ชัยศรี มีพิกัดที่ไม่ห่างไกลจากแห่งท่องเที่ยวที่สำคัญ รู้จักโดยทั่วกัน คือ ภูทอก หากทุกท่านได้เวียนวน หรือไม่ก็หลังทางในระแวกนี้ เหตุด้วยถนนแต่ละเส้นมีความวกวนจนทำให้เรารู้สึกว่าไปถูกทางเสมอๆ