องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
 


พิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน


เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 นางสาวบัวเรียง ไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เข้าร่วมพิธีรับมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

2021-08-30
2021-08-23
2020-07-21
2020-06-19
2020-05-21
2020-04-07
2020-03-27
2020-03-26
2020-03-26
2020-03-18