องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

สภา อบต.

 
 นายอุทัย อ้วนสุนำ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นายบูญมา  พันกุล
นายทัศนีย์ ฉายประดับ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขาสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
       
 นายอำพร ขันคุ้ม  นายสุขี แก้วงาม   นายอเนก โทบุตร  นายเฉลียว แสวงศักดิ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่2

     
 นางบุญเพ็ง เสนาธง
นายทัศนีย์ ฉายประดับ นางสุมารี คำคร้อ
นางจุด เพ็งสูงเนิน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่3 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมุ่ที่4
     

นายปิว เหล่ารัตน์
นายอุทัย อ้วนสุนำ นายทองเขียน โคตรสุวรรณ นายบูญมา  พันกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่5 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่6
   

นางอำภา    ปัดสำราญ นายจรูญ ปัดสำราญ
นายพยุงศักดิ์ แก้วมุงคุณ   นายคฑาวุธ รุ่งเรือง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่8
 
   
นายสมาน พรมกสิกร นายเจริญชัย สาพรเจริญ
   
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่9