องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  5 พ.ย. 2563    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 12
  5 ต.ค. 2563    สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 ปีงบประมาณ 2563 15
  4 ก.ย. 2563    สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 16
  3 ก.ค. 2563    สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 ปีงบประมาณ 2563 14
  4 มิ.ย. 2563    สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 16
  4 พ.ค. 2563    สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 ปีงบประมาณ 2563 15
  3 เม.ย. 2563    สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 15
  3 มี.ค. 2563    สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์2563 ปีงบประมาณ 2563 16
  3 ก.พ. 2563    สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 14
  3 ม.ค. 2563    สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 15
  3 ธ.ค. 2562    สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563 15
  4 พ.ย. 2562    สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 15
  13 พ.ค. 2562    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 109
  13 พ.ค. 2562    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 112
  13 พ.ค. 2562    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 135
  13 พ.ค. 2562    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 130
  13 พ.ค. 2562    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 126
  13 พ.ค. 2562    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 113
  24 ต.ค. 2560    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 174