องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  31 มี.ค. 2564    แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 9
  1 มี.ค. 2564    แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564 9
  1 ก.พ. 2564    แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 ปีงบประมาณ 2564 9
  31 ธ.ค. 2563    แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 9
  30 พ.ย. 2563    แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 ปีงบประมาณ 2564 7
  2 พ.ย. 2563    แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 9
  30 ต.ค. 2563    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 8
  5 ต.ค. 2563    สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 ปีงบประมาณ 2563 7
  4 ก.ย. 2563    สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 8
  3 ก.ค. 2563    สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 ปีงบประมาณ 2563 7
  4 มิ.ย. 2563    สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 9
  4 พ.ค. 2563    สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 ปีงบประมาณ 2563 7
  3 เม.ย. 2563    สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 8
  3 มี.ค. 2563    สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์2563 ปีงบประมาณ 2563 7
  3 ก.พ. 2563    สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 8
  3 ม.ค. 2563    สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 9
  3 ธ.ค. 2562    สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563 8
  4 พ.ย. 2562    สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 7
  13 พ.ค. 2562    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 7
  13 พ.ค. 2562    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 7


หน้าที่ 1 [ 2 ]