องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 41 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  20 ต.ค. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2564 8
  30 เม.ย. 2563    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 7
  30 ก.ย. 2562    รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2562) 10
  18 ก.ย. 2562    สัญญาซื้อขาย 8
  12 ก.ย. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถยนต์สำนักงานแบบดับเบิ้ลแคบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8
  28 ส.ค. 2562    เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อรถยนต์สำนักงานแบบดับเบิ้ลแคบ 7
  10 ก.ค. 2562    เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 8
  28 มิ.ย. 2562    รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2562 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562)) 8
  31 พ.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเดินท่อเมนส่งน้ำดิบขนาด 3 นิ้ว จากหนองบ่อมะงง-โรงผลิตน้ำประปาหมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6
  31 พ.ค. 2562    แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเดินท่อเมนส่งน้ำดิบขนาด 3 นิ้ว จากหนองบ่อมะงง-โรงผลิตน้ำประปาหมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 7
  17 พ.ค. 2562    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเดินท่อเมนส่งน้ำดิบขนาด 3 นิ้ว จากหนองบ่อมะงง-โรงผลิตน้ำประปาหมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6
  17 พ.ค. 2562    เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการเดินท่อเมนส่งน้้าดิบขนาด ๓ นิ้ว จากหนองบ่อมะงง-โรงผลิตน้้าประปาหมู่ที่๑ 7
  14 พ.ค. 2562    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 7
  29 มี.ค. 2562    รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ2562) 8
  21 มี.ค. 2562    สัญญาจ้างก่อสร้าง 7
  18 มี.ค. 2562    สัญญาจ้างก่อสร้าง 9
  11 มี.ค. 2562    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ.31-001 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6
  26 ก.พ. 2562    ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ.31-001 9
  26 ก.พ. 2562    เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ.๓5-๐๐๑ 7
  11 ก.พ. 2559    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 8


หน้าที่ 1 [ 2 ][ 3 ]