องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
เจตจำจงสุจริตของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  29 ม.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่องนโยบายมาตรฐานคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ประจำปี พ.ศ.2564 10
  8 ม.ค. 2563    นโยบายมาตรฐานคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ประจำปี พ.ศ.2563 58
  15 ก.พ. 2560    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 197
  15 ก.พ. 2560    คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร 158