องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  1 เม.ย. 2564    โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 8
  31 มี.ค. 2564    ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง ได้มีส่วนร่วมในการประชุมชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2564 12
  29 ม.ค. 2563    องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จังหวัดบึงกาฬ 60
  22 พ.ค. 2562    การประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาแผน องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง 138
  19 ก.ย. 2560    กิจกรรมโครงการประชุมพนักงานข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสงโปร่งใสหัวใจคุณธรรม 198