องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  26 ก.พ. 2564    การประชุมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต อย่างชัดเจน ประจำปีงบประมาณ 2564 6
  5 ก.พ. 2564    กิจกรรม Kick Off การขับเคลื่อนโครงการ "ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร" และโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก 9
  22 ม.ค. 2564    กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองห้วยซอด บ้านเกษมพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลนาแสง 6
  8 ม.ค. 2564    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง เรื่อง จรรยาบรรณของการสร้างวัฒนธรรมขององค์กร ประจำปี 2564 7
  2 มิ.ย. 2563    การประชุมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต อย่างชัดเจน 53
  20 เม.ย. 2563    โครงการจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 47
  15 พ.ค. 2562    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 2562 114
  19 ธ.ค. 2560    กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง 180