องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
ผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  19 ส.ค. 2564    3.1 สภาพแวดล้อมทั่วไปของท้องถิ่น มีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น น่าอยู่ 6
  19 ส.ค. 2564    3.2 บรรยากาศของท้องถิ่น 6
  19 ส.ค. 2564    3.3 บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม 6
  19 ส.ค. 2564    3.4 ผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร ดีเป็นที่ยอมรับ 6