องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  31 ส.ค. 2564    1.2 ทำผังแสดงขอบเขตพื้นที่ปกปัก 6
  31 ส.ค. 2564    1.4 ทำตัวอย่างทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก 6
  31 ส.ค. 2564    1.3 ศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก 6
  31 ส.ค. 2564    1.5 ทำทะเบียนทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก 6
  31 ส.ค. 2564    1.6 ดูแล รักษา ทรัพยากรในพื้นที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 6
  31 ส.ค. 2564    1.1 กำหนดขอบเขตพื้นที่และการสำรวจทรัพยากร 6