องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  17 ส.ค. 2564    จำนวนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ดำเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7
  17 ส.ค. 2564    2.1เก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น 6
  17 ส.ค. 2564    2.2 เก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 7
  17 ส.ค. 2564    2.3 เก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น 7
  17 ส.ค. 2564    2.4 เก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน วิถี ชุมชน 6
  17 ส.ค. 2564    2.5 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน 6
  17 ส.ค. 2564    2.6 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน 6
  17 ส.ค. 2564    2.7 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอื่น ๆ ทะเบียนชีวภาพอื่น ๆ ในชุมชน 6
  17 ส.ค. 2564    2.8 เก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน 7
  17 ส.ค. 2564    2.9 เก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดี ทะเบียนแหล่งทรัพยากรในชุมชน ทะเบียนโบราณคดีในชุมชน 7
  17 ส.ค. 2564    2.10 การจัดทำรายงานผลการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น 6