องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  17 ส.ค. 2564    4.1 ฟื้นฟู บำรุงรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 6
  17 ส.ค. 2564    4.1 ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นและแจกจ่ายให้กับชุมชน ตำบล 6
  17 ส.ค. 2564    4.1 สมุดและตารางสรุปการฟื้นฟูบำรุงรักษา ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นและแจกจ่ายให้กับชุมชน ตำบล 6
  17 ส.ค. 2564    4.2 ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ) 7
  17 ส.ค. 2564    4.2 ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น) 7
  17 ส.ค. 2564    4.2 ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน(แหล่งเรียนรู้) 6