องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  17 ส.ค. 2564    5.1 รวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 7
  17 ส.ค. 2564    5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ 6
  17 ส.ค. 2564    องค์ประกอบห้องศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นตำบลนาแสง 6