องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th
 
 
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว ไฟล์ ผู้อ่าน
  16 ส.ค. 2564    ภาพถ่ายทางอากาศและผังแปลงปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 6
  16 ส.ค. 2564    3.1 การจัดหาทรัพยากรท้องถิ่น 7
  16 ส.ค. 2564    3.1 การรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 7
  16 ส.ค. 2564    3.2 ปลูกทรัพยากรท้องถิ่น 7
  16 ส.ค. 2564    3.2 รักษาทรัพยากรท้องถิ่น 7
  16 ส.ค. 2564    3.3 ติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น(พืช) 7
  16 ส.ค. 2564    3.3 ติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น(สัตว์) 7
  16 ส.ค. 2564    3.3 ติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น(ชีวภาพ) 6
  16 ส.ค. 2564    3.3 ติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น(ภูมิปัญญา) 7